گروه جهادی موعود با همت برخی خیرین و تأمین هزینه ها، کارگاه تولید ماسک را با هدف کمک جهادی برای مقابله با بیماری کرونا در کشور راه اندازی کرده است.

ضمن تقدیر از همه جهادگران فعال، از هموطنان عزیزی که تمایل به مشارکت در این طرح دارند دعوت می گردد.

 

کارگاه تولید ماسک

برای درخواست تامین ماسک، با ما در تماس باشید