دبستان شکوفه و دبستان ولایت در شهر خرمشهر

به لطف حامیان گرامی، دانش اموزان این دبستان طی هماهنگی با مدیریت دبستان‌های شکوفه و ولایت شهرستان خرمشهر، ضمن ارسال بسته‌های حمایتی در دوره‌های توانمندسازی علمی قرار گرفتند.

دبستان شکوفه و دبستان ولایت در شهر خرمشهر